Leesdelen inzetten? LEES DIT EERST!

TNL ondersteunt leerlingen met zeer ernstige leesproblemen (o.a. als gevolg van dyslexie). Om de methode te kunnen benutten dient u de handleiding tot in detail te volgen. Die handleiding is eventueel bij de uitgever te bestellen.

Als u met de leesdelen wilt werken doe dat dan altijd als specialist, of onder supervisie van een specialist. TNL moet onder strikte begeleiding worden uitgevoerd.

Normaal gesproken wordt TNL ingezet op basis van 25 minuten of 2 x 15 minuten per dag – en dat dan 3 x per week. Niet meer en ook niet veel langer. Grootste valkuil bij TNL: veel te snel willen.

Als u als specialist leerlingen in een thuissituatie wilt laten begeleiden door de ouders, dan kan dat wel, maar bedenk dat u ze zeer op het hart drukt voorzichtige stappen te zetten en uiterst zorgvuldig te doseren.

Uw handleiding TNL helpt u daarbij.

Toch Nog Leren Lezen leesdelen

Klik op het voorblad van een leesdeel om dat als PDF te openen.